Confidențialitate

S.C. Adrana International S.R.L. este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 26539 din data de 25.10.2012.

    În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Adrana International S.R.L. va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.

   Scopul colectării acestor date este de confirmare a comenzilor.

   Pentru a finaliza comanda sunteţi obligat(ă) să ne furnizaţi aceste date, care sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.

   Tot în conformitate cu Legea nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

   În vederea exercitarii acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Adrana International S.R.L..

   În cazul în care unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugam să ne informaţi cât mai repede posibil.

Tuta S-30 box Tuta S-30 Alarma Wireless GSM